Pogoji poslovanja

Spletni nakup - splošni pogoji spletne prodaje darilnih bonov

I. SPLOŠNO

 • Naslednji splošni pogoji veljajo za nakup darilnih bonov na spletni strani www.rogla.eu in www.terme-zrece.eu.
 • Unitur d.o.o. (v nadaljevanju prodajalec) kupcu spletne prodaje (v nadaljevanju kupcu) pred nakupom omogoča vpogled v ponudbo in cene storitev za Roglo in Terme Zreče.
 • Kupec prejme potrdilo o nakupu na navedeni e-naslov. Račun kupec prejem skupaj z bonom na naslov, ki ga je navedel za dostavo.
 • Spletna prodaja je omogočena 24 ur na dan.
 • Poleg teh pogojev spletni nakup določajo tudi Splošni pogoji poslovanja prodajalca, ki pa se uporabljajo zgolj glede vsebin, ki s temi pogoji niso določene, oziroma ki s temi pogoji niso določene drugače.

II. NAKUP

 • Na spletni strani www.rogla.eu in www.terme-zrece.eu,  je mogoč nakup izbranih darilnih storitev, ki so objavljene v uradnih cenikih. Prodajalec si pridržuje pravico, da določenih akcijskih ponudb ni mogoče kupiti kot darilni bon.
 • Za vsak spletni nakup mora kupec soglašati s Pogoji spletne prodaje darilnih bonov. Kupec s potrditvijo nakupa darilnega bona izrecno soglaša, da je v celoti seznanjen z določili teh splošnih pogojev, ter da jih v celoti sprejema in potrjuje.
 • Ob nakupu kupec obvezno vpiše svoje ime, priimek, svoj naslov, kontaktno telefonsko številko, elektronski naslov in naslov za dostavo, pravne osebe pa tudi naziv podjetja ter davčno številko.
 • Kupec iz seznama bonov izbere bon in ga doda v košarico nakupa. V košarico je mogoče dodati neomejeno število bonov. Za vse bone veljajo pogoji nakupa bonov. Po uspešnem zaključku spletnega nakupa kupec prejme na elektronski naslov potrdilo o nakupu z vsemi podatki o naročilu.

III. PLAČILO, PREVZEM, DOSTAVA

 • Nakupe je mogoče plačati s kreditnimi karticami ali po predračunu. Mogoče je plačati s kreditnimi karticami Mastercard, Visa, Karanta in Diners. Kupec mora navesti 16-mestno številko kartice, datum veljavnosti in CVC-kodo (3-mestna kontrolna številka, ki je zapisana na hrbtni strani kartice pri podpisu).
 • Darilni bon se pošlje s priporočeno pošto naslednji delovni dan po prejetem plačilu na naslov, ki ga je kupec vpisal v aplikacijo kot njegov naslov.
 • Kupec izbere način prevzema naročenih darilnih bonov. Kupcu je na voljo izbira dostava na dom.
 • Skupnemu plačilu nakupa se prišteje poštnina v višini 3 € če kupec izbere dostavo na dom. Vsi nakupi vozovnic bodo obdelani in odposlani naslednji delovni dan po nakupu oziroma po avtorizaciji plačila. Rok za dostavo Pošte Slovenije je 3 delovne dni.
 • Če kupec priporočene pošiljke darilnih bonov ne prevzame in se slednja vrne na naslov prodajalca, jo lahko kupec prevzame samo osebno pri prodajalcu brez dodatnih stroškov. Prodajalec darilnih bonov ne pošilja ponovno.
 • Če kupec pošiljke z blagom ne prevzame in se slednja vrne na naslov prodajalca v 15 dneh od dneva dobave, se šteje, da kupec odstopa od nakupa.

IV. ODGOVORNOST, PREKLIC, ZAMENJAVA

 • Prodajalec ne nosi odgovornosti, če kupec darilnega bona ne prejme pravočasno. 
 • Kupec sam nosi polno odgovornost, da bo prevzel pošiljko, poslano s priporočeno pošto, oziroma jo bo osebno prevzel na izbranem prevzemnem mestu.
 • Prodajalec ne odgovarja, če kupec darilni bon izgubi. Prodajalec dvojnikov ne izdaja.
 • Dostavo izvaja Pošta Slovenije. Prodajalec ne nosi odgovornosti za izgubljeno pošto, napačno vročene pošiljke in kakovost dostave.
 • Za zamenjavo darilnih bonov veljajo Splošni pogoji poslovanja. Od darilnih bonov ni mogoče odstopiti. Ni mogoče uveljavljati povračila poštnine.
 • Kupec ima pravico uveljavljati prodajalčevo odgovornost za stvarne napake v rokih in skladno z določili veljavnega Zakona o varstvu potrošnikov.
 • Kupec ima pravico, da prodajalcu v 14 dneh od prevzema naročenega darilnega bona sporoči, da od pogodbe odstopa ter hkrati prodajalcu darilne bone vrne, ne da bi mu bilo potrebno navesti razlog za svojo odločitev (navedeno velja izključno za fizične osebe, ki pridobijo izdelek za namene izven svoje pridobitne dejavnosti). Strošek vračila bonov bremeni v tem primeru kupca. Kupec lahko takšen odstop od pogodbe na prodajalca naslovi na obrazcu, ki je objavljen na spletni strani prodajalca. Izdelek mora kupec prodajalcu vrniti najkasneje v 14 dneh od sporočila o odstopu. Vračilu je treba obvezno priložiti tudi kopijo originalnega računa. Edini strošek, ki v tem primeru bremeni kupca v zvezi z odstopom od naročila, je neposreden strošek vračila bonov. Pošiljk z odkupnino prodajalec ne sprejema.

V. OBDELAVA IN ZAVAROVANJE OSEBNIH PODATKOV

Prodajalec in kupec sta seznanjena, da je dne 25.5.2018 v veljavo stopila Splošna uredba EU 2016/679 o varstvu osebnih podatkov (v nadaljevanju tudi kot: uredba), kar pogodbenika vzameta na znanje in v splošne pogoje vključujeta določene zaveze, ki so razvidne iz uredbe.

Prodajalec bo neposredno od kupca (ki je fizična oseba) na podlagi sklenjene pogodbe za nakup darilnih bonov po teh splošnih pogojih zbiral tiste osebne podatke, ki jih prodajalec nujno potrebuje za sklenitev in izvajanje pogodbe, to je za nemoteno izvedbo spletnega nakupa darilnih bonov. Pravna podlaga za obdelavo teh kupčevih podatkov je točka b) 1. odstavka 6. člena uredbe, saj je obdelava potrebna za izvajanje pogodbe, katere pogodbena stranka je posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki.

Prodajalec bo od kupca zbiral in obdeloval izključno sledeče njegove osebne podatke:
• ime in priimek;
• naslov prebivališča;
• naslov za dostavo;
• telefonsko številko in
• elektronski naslov.

Prodajalec se zavezuje zavarovati pridobljene osebne podatke na način, ki zajema pravne, organizacijske in ustrezne logistično-tehnične postopke ter ukrepe, s katerimi se:
• varujejo prostori, aparaturna in sistemska programska oprema;
• varuje aplikativna programska oprema, s katero se obdelujejo osebni podatki;
• zagotavlja varnost posredovanja in prenosa osebnih podatkov;
• onemogoča nepooblaščenim osebam dostop do naprav, na katerih se obdelujejo osebni podatki in do njihovih zbirk;
• omogoča naknadno ugotavljanje, kdaj so bili posamezni podatki uporabljeni in vneseni v zbirko podatkov in kdo je to storil, in sicer za obdobje, za katero se posamezni podatki shranjujejo;
• izvede psevdonimizacija in šifriranje osebnih podatkov;
• zagotovi možnost pravočasno povrniti razpoložljivost in dostop do osebnih podatkov v primeru fizičnega ali tehničnega incidenta;
• izvajajo postopki rednega testiranja ocenjevanja in vrednotenja učinkovitosti tehničnih in organizacijskih ukrepov za zagotavljanje varnosti obdelave osebnih podatkov.

Prodajalec je dolžan pri določanju ustrezne ravni varnosti pridobljenih osebnih podatkov upoštevati zlasti tveganja, ki jih pomeni obdelava, zlasti zaradi nenamernega ali nezakonitega uničenja, izgube, spremembe nepooblaščenega razkritja ali dostopa do osebnih podatkov, ki so poslani, shranjeni ali kako drugače obdelani.

Prodajalec omogoča varnost nakupa, saj na njegovih spletnih straneh zagotavlja ustrezno zaščito pred nezaželenimi zlorabami. Spletna prodaja poteka v varnem načinu protokola HTTPS, ki uporablja SSL (Secure Sockets Layer). Podatki so kodirani s 128-bitnim ključem, ki preprečuje, da bi kdo prestregel kupčeve podatke. Vsi osebni podatki o kupcu se shranjujejo v bazi podatkov prodajalca, razen podatkov o plačilnih karticah. Podatki o karticah se obdelujejo na spletni strani banke in jih je treba pri ponovnem nakupu znova navesti. Za varovanje in obdelavo podatkov plačilnih kartic skrbi banka, ki omogoča popolnoma varne transakcije. Tako je onemogočena vsaka zloraba.

Prodajalec osebnih podatkov ne bo pošiljal v nadaljnjo obdelavo, niti jih ne bo pošiljal tretjim osebam ali v druge države ali mednarodnim organizacijam, razen če to od njega zahteva veljavna slovenska ali evropska zakonodaja. 

Na željo kupca in ob njegovi predhodni pisni privolitvi se bodo njegovi osebni podatki uporabili tudi za posredovanje obvestil, ponudb in novosti.

Prodajalec je dolžan ob upoštevanju narave obdelave pridobljenih osebnih podatkov z ustreznimi tehničnimi in organizacijskimi ukrepi izpolnjevati njegove obveznosti, da odgovori na zahteve za uresničevanje pravic posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, iz III. poglavja uredbe (pravica dostopa posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, pravica do popravka, pravica do izbrisa oziroma »pravica do pozabe«, pravica do omejitve obdelave, pravica do prenosljivosti podatkov, pravica do ugovora, avtomatizirano sprejemanje odločitev vključno z oblikovanjem profilov).

Prodajalec je dolžan izpolnjevati obveznosti iz 32. do 36. člena uredbe (zagotovitev varnosti obdelave, obveznost seznaniti nadzorni organ v primeru kršitve varstva osebnih podatkov najpozneje v 72 urah po seznanitvi s kršitvijo, sporočilo posamezniku o kršitvi varstva osebnih podatkov, izvedba ocene učinkov predvidenih dejanj obdelave na varstvo osebnih podatkov in predhodno posvetovanje z nadzornim organom) ob upoštevanju narave obdelave informacij, ki so dostopne prodajalcu.

Prodajalec kupca izrecno seznanja, da ima kupec v zvezi z obdelavo njegovih osebnih podatkov pravico vložiti pritožbo pri nadzornemu organu, pravico zahtevati dostop do osebnih podatkov, popravek osebnih podatkov, izbris osebnih podatkov ali omejitev obdelave osebnih podatkov in pravico do prenosljivosti osebnih podatkov.

Prodajalec bo osebne podatke kupca hranil za obdobje, ki je potrebno za izvršitev pogodbe in še ves čas, ko traja zakonski zastaralni rok za zahtevke iz tako sklenjene pogodbe, razen v primeru spora v zvezi s pogodbenim razmerjem. Za tiste osebne podatke, za katere rok hrambe določa zakon (npr. računovodski ali davčni podatki) znaša rok hrambe 10 let. V tem času je obdelava podatkov omejena.

VI. RAZNO

 • Darilni bon je veljavnen le v okviru podatkov, ki so na njej zapisani: vrsta storitve, veljavnost storitve.• Za vse pritožbe, preklice naročil, reklamacije in dodatne informacije o naročanju ter nakupu preko spleta sta kupcu na voljo telefonska številka 03 757 6344  in elektronski naslov wellness@unitur.eu
 • Prodajalec skladno s 3. odstavkom 32. člena Zakona o izvensodnem reševanju potrošniških sporov (ZIsRPS) izjavlja, da  ne priznava nobenega izvajalca IRPS, kot pristojnega za reševanje potrošniških sporov, ki bi nastali v postopkih spletne prodaje po teh splošnih pogojih. 
 • Potrdilo o nakupu, ki ga kupec prejme po elektronski pošti, ne velja namesto darilnega bona in z njim kupec ne more uveljavljati plačane storitve. Na prodajnem mestu se mora kupec izkazati izključno z veljavnim darilnim bonom, ki ga prejme po pošti ali ga prevzame osebno na prevzemnih mestih.
 • Vse cene so v EUR in vključujejo DDV. Lahko se spremenijo brez predhodne napovedi.